Kulak Tümörleri Tedavisi Ankara

  Kulak tümörleri tedavisi Ankara; kulak bölgesindeki tümörlerin çıkarılması ve tümöre bağlı sağlık sorunlarının giderilmesi için yapılan uygulamalardır. Vücudun tüm bölgelerinde olabileceği gibi kulakta da tümör oluşumu gözlenebilir. Tümör adı verilen yapılar, vücuttaki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ile oluşur. Bu tümörler iyi ya da kötü huylu olabilirler. Kulaktaki tümörlerde de agresif özellikli olanlar ya da iyi huylu olanlar görülebilir. Bu tümörlerin tedavi süreci ise oldukça hassastır. Özellikle iç kulak bölgesindeki tümörler, yüz sinirlerini de içerdiği için müdahale edilmesi için doğru zamanlamanın takip edilmesi önemlidir. Bu noktada da kulak-burun-boğaz alanında deneyimli bir doktorun değerlendirmesi, modern tedavi yaklaşımları önem kazanmaktadır. Ankara kulak tümörleri tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin ile iletişime geçebilirsiniz. Yazımızın devamında kulak tümörleri hakkında tüm merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

  Kulak Kepçesi Kanserleri

  Kulak kepçesinde başlıca iki tip kanser gelişir. Bazal hücreli kanserler kulak kepçesi cildinin dış tabakasından ortaya çıkarlar. Ortaya çıkmasında özellikle güneşe aşırı maruz kalma gibi nedenler etkili olabilir. Bu kanserler cildin en dış tabakasına ait olduğundan derine invaze olmazlar. Bu nedenle çevresinde geniş (en az 5 mm) bir alan bırakılarak çıkarılması yeterli olur. Ardından kepçenin estetik onarımı yapılabilir. Hastanın ihtiyaçlarına ve hastalığın seyrine uygun tedavi uygulandığı sürece genellikle nüksetmesi beklenmez ve radyoterapi uygulanmaz.

  Kulak kepçesinin yassı hücreli kanserleri ise agresif seyirlidir. Bu kanser türü hem derinlemesine hem genişlemesine yayılır. Uzak metastaz yaparlar. Bu durumda kulak kepçesinin tamamını almak gerekebilir. Ayrıca tükürük bezinin çıkarılması ve boyun diseksiyonu gerekli olabilir. Tümörün evresine göre nüks beklenebilir. Cerrahi tedaviye ek radyoterapi ve kemoterapiden de yararlanılır.

  Dış Kulak Yolu Kanserleri

  Genellikle agresif seyirli tümörlerdir. Orta beyin, tükrük bezi, yüz siniri, büyük damarlar komşuluğunda olması nedeni ile kulak kemiğinin tamamının ve tükürük bezinin çıkarılmasını; boyun diseksiyonunu gerektirir. Nüksetme olasılığı yüksektir.

  Orta Kulak Kanserleri

  Kulak bölgesinde görülen diğer kanser türlerine göre daha nadir rastladığımız bir kanserdir. Tedavi sürecinde ise dış kulak yolu kanserlerinde benimsenen yaklaşım ile ilerlenebilir ve bölgedeki tümörlü dokunun tamamen çıkarılması gerekebilir.

  İç Kulak Kanserleri

  Vücudun tüm diğer organlarında olduğu gibi iç kulakta da tümörler gelişebilir. İç kulak işitme ve denge organları, bunların uzantıları ve içinden geçen yüz sinirinden oluşmuştur.Bizzat işitme ve denge organlarında tümör oluşumu beklenmez ancak sinirleri, iç kulak sıvılarının dengesini sağlayan endolenfatik kese ve yüz sinirinden tümör gelişebilir.

  İç kulak seyri aşamasında yüz sinirinden gelişen tümörler sinir kılıfından köken alırlar. İyi huylu tümörlerdir. Bu tümörlerin çıkarılması demek sinirin kesilmesi demektir. Dolayısıyla tümör yüz felci oluşturana kadar bu tümörlere dokunulmaz. Yüz felci geliştikten sonra çıkarılır ve sinir yaması ile onarılır.

  İşitme ve Denge sinirlerinden sadece denge ile ilgili olanlarda tümör oluşabilir. Akustik tümör veya vestibüler schwannom adı verilir. Bu tümörler ise  sinir kılıfından gelişirler. Endolenfatik kese tümörleri kanser niteliğindedir. Kötü seyreder. Bu nedenle geniş biçimde kulak kemiğinin çıkarılmasını gerektirir.

  Akustik Tümörler

  İyi huylu tümörlerdir. Genellikle denge sinirleri kılıfından gelişirler. Çok yavaş seyrederler. Ortalama büyüme hızı yılda 1,5-2 mm dir. İki farklı alanda gelişirler. İç kulak yolu kanalında yerleşenler kemik duvarlar nedeni ile daha yavaş büyürler, ancak işitme sinirine baskı oluşturacağından erken işitme kaybına neden olurlar. Yüz sinirine komşu olmasına rağmen yüz sinirinin kronik baskıya dirençli olması nedeni ile bu tümörden dolayı yüz felci geç dönemde gelişir.

  Tümör, sinirin iç kulak yolu kanalından çıktıktan sonraki kısmında gelişmiş ise büyüme hızı daha fazla olabilir. Bu grup tümörlerde işitme siniri baskısı daha az olacağından işitme kaybı geç gelişir. Sessiz seyrettiğinden tümör beyin sapına baskı yapana kadar kendisini belli etmeyebilir.

  Bu tümörler çok yavaş büyüyor olduklarından, bu özellik tedavi planlaması sırasında göz önünde tutulur. Hatta son 20 senedir tümörlerin belli bir boyuttan sonra hiç büyümediği de gözlenmiştir. Bu nedenle tümörün tedavisinde 3 yöntem şekillenmiştir:

  • Küçük tümörlerle ilk karşılaştığımızda dikkatli MR dokümantasyonu ve işitme takibi ile hastayı izlemeyi tercih etmekteyiz. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl aralıklarla MR çekerek tümörün büyüyüp büyümediğini izlemekteyiz. Bu izlem sırasında hastalarımıza işitme kaybının ilerleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyoruz.
  • Eğer tümör büyüyor ise diğer 2 seçenek öncelik kazanmaktadır. Bunlardan birisi cerrahidir. Ameliyat ile tercihen (yapılabiliyor ise) işitmeyi ve tabii ki yüz sinirini koruyarak tümörün çıkartılmasına yöneliktir. Tümörün büyüklüğü ve işitmenin durumuna göre ya doğrudan kulak kemiği içinden ya da kulak kemiği arkasından müdahele etmekteyiz.
  • Eğer tümör büyüyor ise ama hala küçük ise son 15 yılda popüler olan Gamma Knife – Cyber Knife uygulaması tercih edilmektedir. Bu tedaviler bir kerelik doğrudan tümöre odaklı radyasyon uygulamasını içermektedir. Bu tedavi ile tümörün büyümesinin durdurulduğu görülmektedir. Başarı oranı % 90 ın üzerindedir. İşitmenin de kötüleşmesi bu vesile ile sağlanabilmektedir. Ancak tümör yok edilememektedir.

  Ankara Kulak Tümörleri Tedavisi Fiyatları

  Kulak tümörlerinin tedavisinde zamanlama oldukça önemlidir. Doğru zamanda, doğru yaklaşımla uygulanan tedavi sayesinde tümörlerden kurtulmak ve sağlıklı bir şekilde yaşama devam etmek mümkündür. Bu noktada tümörün türünü ve ilerleme sürecini iyi takip etmek de önemlidir. Ankara kulak tümörleri tedavisi ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin ile iletişime geçebilirsiniz.