Kristal Oynaması (BPPV) Tedavisi Ankara

  Kristal oynaması tedavisi Ankara; iç kulak bölgesinde bulunan otolitlerin hareketli hâle gelmesi durumunda oluşan baş dönmesi şikâyetini gidermek için yapılan uygulamalardır. Yaygın olarak “kristal” adıyla bilinen bu otolitler, iç kulak kısmında bulunur ve yer çekimine karşı denge sağlayan yapılardır. Bu kristallerin yerinden oynaması ise kadın-erkek fark etmeksizin, her yaşta (genellikle ileri yaşlarda yaygındır.) görülebilir. Özellikle uzun süre hareketsiz kalmak, baş bölgesine alınan travmalar ve ani hareketler, kristal oynamasının başlıca nedenlerindendir. Rahatsızlık kendini genellikle baş ve göz hareketleri ile gösterir. Etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için ise kristal oynamasının hangi kanala kaçmış olduğunu doğru tespit etmek oldukça önemlidir. Sonrasında ise uygun manevralarla ve kişiye uygun egzersiz yöntemleriyle kristal oynaması tedavi edilebilir ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen baş dönmesi şikâyeti ortadan kaldırılabilir. Ankara kristal oynaması tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin ile iletişime geçebilirsiniz.

  Kulak Kristallerinin Oynaması Ne Anlama Gelir?

  Kristal olarak da adlandırılan otolitler, yer çekimine karşı dengemizi sağlayarak günlük yaşamımızı sürdürmemize yardımcı olan yapılardır. Bu yapılar, birbirinden koptuğunda ise serbestleşerek hareketli hâle gelirler. Bunun sonucunda da kulağın sağ ve sol bölgesinde bulunan 3 kanaldan birine geçiş gösterebilirler. Bu durumun en büyük göstergesi ise baş dönmesidir. Günümüzde baş dönmesi şikâyeti olan pek çok hastada da altta yatan nedenin kristal oynaması olduğu görülmektedir.

  Kulak Kristalinin Oynaması Kimlerde Görülür?

  “Pozisyonel baş dönmesi (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo)” olarak da adlandırabileceğimiz bu durum, genellikle orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkan bir durumdur. Çocukluk yaşlarında ise nadir görülür. Kulak kristali oynaması belirtileri, özellikle çocukluk döneminde farklı belirtilerle de kendini gösterebilir. Bu nedenle belirtilerin dikkatli ele alınması ve rahatsızlığın farklı hastalıklarla karıştırılmaması da önemlidir.

  Kulak kristallerinin oynamasının genelde orta-ileri yaşta görülmesinin başlıca nedeni ise ilerleyen yaşla birlikte kristalleri bağlı tutan yapıların gevşemesidir. Bu bağ yapıları zayıfladıkça, hastalığın tekrar etme riski de artar. Bu nedenle kristallerinde oynama olan, ileri yaştaki hastalarda zaman içerisinde yeniden benzer şikâyetler ortaya çıkabilir. Genç ve çocuklarda ise rahatsızlığın tekrarlama olasılığı oldukça düşüktür.

  Kulak Kristali Oynamasının Belirtileri Nelerdir?

  Kristal oynamasının belirtileri kristallerin hangi kanala kaçtığına göre değişebilir. Rahatsızlık, her kanalda farklı belirtiler verebilir. En belirgin özelliği ise baş dönmesine neden olmasıdır. Bulunduğu bölgeden kopan kristaller, baş hareketleri ile birlikte yer değiştirir. Bu nedenle denge hücreleri uyarılır ve baş dönmesi ortaya çıkar.

  Kulak kristalinin oynaması nedeniyle oluşan baş dönmesi, genelde 15 – 60 saniye sürer. Bazı durumlarda bu şikâyetlere baş dönmesi ve kusma da eşlik edebilir. Günlük yaşamda bir sersemlik hâli hissedilebilir. Hareketsiz durumdayken genellikle herhangi bir belirti görülmez. Hareketle birlikte ise baş dönmesi artar. Yatağın sağından soluna dönerken ya da yataktan kalkarken şiddetli baş dönmesi hissedilebilir. İşitme duyusu ise etkilenmez.

  Kulak Kristalinin Oynadığı Nasıl Anlaşılır?

  Kristal oynamasının hem tanısı ve hem de kullanılacak manevraya karar verilmesi uzmanlık gerektirir. Kulak kristali oynamasının tanısı için 3 farklı testten yararlanılabilir:

  • Dix Halpike Testi: Bu testte hastanın başı sağ ya da sola sarkacak pozisyona getirilir. Böylelikle yarım daire kanallarının hepsi uyarılmış olur. Sonuçta ortaya çıkan göz hareketleri değerlendirilir.
  • Roll Testi: Özellikle horizontal kanallara kaçan kristallerin teşhis edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Hasta yatar durumdayken baş sağ ve sola çevrilerek teşhis konulabilir. Hastaların yatar durumda başını sağ ve sola çevirdiğinde baş dönmesi hissetmesine neden olan, kristallerin kaçtığı bölgeler bu kanaldır.
  • Deep Head Hanging: Tanı esnasında çeşitli manevralarla anterior kanalları uyarılır.

  Tanı sürecinde yapılan manevralar ile tespit edilen kanalların boyu 1 cm’den küçüktür. Yani bu testlerle milimetrik alanda ayırıcı tanı oluşturmuş oluruz.

  Kulak Kristali Oynaması Nasıl Tedavi Edilir?

  Kristal oynamasının tedavisi tutulan kanalın hangi parçasında ise uygun baş hareketi yaptırılarak (uzman tarafından) kristallerin olması gerektiği yere taşınmasıdır. Yani manevralardır. Bu manevralar çok özel açısal hareketlere sahiptir. Aynı kanalın farklı lokasyonu farklı manevra gerektirdiğinden, etkilenen kanal bölgesinin saptanması VNG testinin çok dikkatle değerlendirmesi sonrası belirlenir. Göz hareketlerini çok iyi değerlendirebiliyor olmak önemlidir. Ayrıca manevraların tam tarif edildiği gibi yapılmaması durumunda koşulları ve tedaviyi zorlaştırır. Ezbere yapılan manevralar çok sakıncalıdır. Bazı ilaçların bu süreçte hastaya faydası olduğu bilinmektedir.

  İyileştirici manevra sonrasında birkaç gün süren hastalarda sersemlik hissi olabilir. Bu süreçte bazı ilaçlardan yararlanılır. Manevra sonrasında hastalara öğüt verirken, ben kişisel olarak günlük yaşamı kısıtlamamaktayım. Aslında bundan 20 sene önce hastanın tüm hareketlerini kısıtlarken bu eziyetin bir kazanç sağlamadığı zamanla görüldü. Belki sadece bir veya iki gün bilerek ani hareket yapmamalarını söylemek yeterli olur. Daha fazla kısıtlamaya gitmemekte yarar var.

  Ankara Kulak Kristali Oynaması Tedavisi ve Fiyatları

  Kulak kristali oynaması, baş dönmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Doğru şekilde teşhis edilmediğinde kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir. Kristalin kaçtığı kanallar 1 cm’lik, küçük kanallar olduğu için tanı süreci oldukça hassastır ve mutlaka alanında deneyimli doktorlar tarafından teşhis edilmesi gerekir. Ankara kulak kristali oynaması tanı ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için kliniğimizi arayabilir ve Prof. Dr. Nuri Özgirgin’den randevu alabilirsiniz.