Ani İşitme Kaybı Tedavisi Ankara

  Ankara ani işitme kaybı; duyma yetisinin aniden yitirilmesidir. Hastalarda bir sabah uyandığında duyma yetisinin kaybedilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Ani işitme kaybı vakaları ile 100.000’de 5-20 arasında karşılaşılır. Mevsim geçiş dönemlerinde görülme sıklığı artan bu durum, özellikle ilkbahar ve sonbaharda daha yoğun olarak ortaya çıkar. Ani işitme kaybının nedeni belli değildir. Ancak erken tedavi edilmediği durumda kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı bulunur. Bu nedenle ani iştime kaybı tedavisinin bu durumun ortaya çıktığı ilk günlerde yapılması gerekir. Alanında deneyimli bir kulak burun boğaz hastalıkları hekiminin uygulayacağı doğru tedavi ile işitme duyusunun normale dönmesi mümkündür.

  Erken ve doğru tedavinin çok önemli olduğu ani işitme kaybı ile ilgili detaylı bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz. Ani işitme kaybı tedavisi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin’den randevu alabilirsiniz.

  Ani İşitme Kaybı Nedir?

  Ani işitme kaybı duyma yetisinin birdenbire kaybedilmesi durumudur. Kulak burun boğaz hekimliği uygulamasında bir tıbbi acil olarak değerlendirilir.  Hem tek kulakta hem de her iki kulakta birden görülebilir. Başlangıçta işitme kabiliyetinin azalması da mümkündür. Bazı vakalarda işitmedeki azalma durumu en başta fark edilmeyebilir.

  Ani İşitme Kaybı Neden Olur?

  Ani işitme kaybına neden olan faktör kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber son yıllarda yapılan araştırmalar bu duruma neden olan faktörün virsülerden kaynaklandığını destekler niteliktedir. Uçuğa da neden olan “herpes simpleks” virüsü, ani işitme kaybına neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Virüsün bulaşması sonucunda gelişen enfeksiyon, iç kulaktaki duyma hücrelerinin zarar görmesine neden olur.

  • Herhangi bir travma
  • Çok şiddetli sese maruz kalma
  • Basınç değişikliği
  • Hastanın geçirmekte olduğu iç kulak hastalığı
  • Gizli seyreden beyin sapı tümörleri
  • Bazı sistemik hastalıklar
  • Verem, sıtma, akciğer ve böbrek hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar
  • Kanser ilaçları da ani işitme kaybına neden olabilir.

  Nadiren orta kulak ile iç kulağı ayıran zarların yırtılması da ani işitme kaybına sebebiyet verebilir. Bu nedenle ani işitme kaybı görülen hastalarda baş dönmesi şikâyeti de ortaya çıkabilir.

  Ani İşitme Kaybı Nasıl Ortaya Çıkar?

  Ani işitme kaybı, tek taraflı ya da her iki kulakta aynı anda görülebilir. Genellikle duyma kabiliyetinde azalma ile ortaya çıkar. Ancak bu durum en başta hastalar tarafından fark edilemeyebilir. İşitme kaybını görüldüğü kulakta çınlama ya da uğultu sesi oluşabilir. Bu durum hastalarda rahatsızlığa neden olur. Aynı zamanda kulakta tıkanıklık ya da dolgunluk hissi şikâyeti ile de karşılaşılması mümkündür. Ani işitme kaybı belirtileri olarak adlandırılabilecek bu şikâyetlerin seviyesi, hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

  Ani İşitme Kaybı Yaşandığında Ne Yapmak Gerekir?

  Kulakta tıkanıklık hissi, çınlama, uğultu, işitme azlığı gibi belirtilerin açığa çıkmasının ardından vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanı bir hekime başvurmak gerekir. Ani işitme kaybında erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Alanında deneyimli bir hekimin uygulayacağı doğru tedavi yöntemleri ile işitme kaybı giderilebilir. Ancak zamanında tedaviye başlanmaması durumunda kalıcı işitme kaybı ile karşılaşmak söz konusu olabilir.

  Ani işitme kaybının ortaya çıktığı ilk 48 saatte tedaviye başlamak oldukça önemlidir. Bu süre zarfında hastaya hemen müdahale edilmemesi hâlinde işitme kaybının kalıcı olması riski bulunur. Nedeni bilinemeyen ve bulunamayan işitme kayıplarında uygulanan  doğru tedavi yöntemleri sayesinde duyma işlevinin normale dönmesi mümkündür.

  Ani İşitme Kaybı Teşhisi Nasıl Konur?

  Ani işitme kaybının kesin teşhisinin konulabilmesi için kulak burun boğaz uzmanı bir hekime başvurmak gerekir. Muayene aşamasında uygulanacak odyolojik inceleme ve işitme testi ile teşhis konulması mümkündür. Tedavi sürecinde de iyileşme gözlenip gözlenmediğini tespit edebilmek için odyolojik test ve tetkiklere başvurulur. Baş dönmesinin eşlik ettiği durumlarda hastalara “fistül testi” adı verilen bir incelemenin de yapılması gerekir. Dış kulak yolundan uygulanan basınç sonucunda hastada baş dönmesi oluşuyorsa veya var olan baş dönmesi şiddetleniyor ise iç kulak zarlarının yırtıldığı düşünülür.

  Tek taraflı ani işitme kayıplarının görüldüğü vakalarda ise hastaların iç kulak yolu ve denge siniri tümörleri açısından da değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle bu hastalarda MR filmi çekilerek görüntüleme yapılır; iç kulak ve sinirler değerlendirmeye tabi tutulur. Bu sayede var olma riski bulunan tümörler tespit edilebilir.

  Ani İşitme Kaybı Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Ani işitme kaybının tedavisine hastalığın görüldüğü ilk 48 saat içerisinde başlanması gerekir. Bu süreçte ilaçla tedavi yöntemine başvurulur. Ani işitme kaybı tedavisinde en etkili ilaç kortikosteroidlerdir. Bu ilaçlar tedavi sürecinde yüksek dozda ve kısa süreli olarak uygulanır. Kortikosteroidlerin korkulan yan etkileri, kısa süreli tedavilerde ortaya çıkmaz. Ancak bununla beraber hastada;

  • Diyabet
  • Yüksek tansiyon
  • Mide rahatsızlıkları gibi farklı hastalıklar da var ise kortizonlu ilaçların dikkatli kullanılması gerekir. Bu hastalarda gerekli tedbirler alınarak ani işitme kaybının ilaçla tedavisine başvurmak mümkündür.

  İlk üç gün içerisinde teşhis edilen ani işitme kaybı vakalarında virüslere karşı etkili olan antiviral ilaçların kullanılması da yararlı olur. Bu ilaçlar hastaya reçete edilerek tedavi planına eklenebilir. İlaç tedavisi başladıktan sonra odyolojik test takiplerinde yeterli iyileşme görülmezse kulak zarından orta kulağa kortikosteroid enjeksiyonu veya hiperbarik oksijen tedavisi gibi opsiyonlar da değerlendirilir. İlaç tedavisinin etkili olabilmesi için en kısa sürede hastalığın teşhisi ve tedavinin başlaması önemlidir.

  İç kulak zarlarının yırtıldığı düşünülmekte ise ameliyat ile kulak zarının kaldırılması ve yırtıkların onarımı gerekir. Bu durumda cerrahi müdahaleye başvurulması söz konusu olur. Aynı zamanda ani işitme kaybının gelişmesinin üzerinden bir ay veya daha fazla zaman geçti ise ilaçla tedavi işe yaramayacaktır. Bu durumun söz konusu olması hâlinde uygulanabilecek farklı tedavi yöntemleri üzerinde yapılan çalışmalar özellikle Japonya’da sürdürülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde “insulin like growth factor” gibi maddelerin işitme kaybı başlangıcından bir ay sonra da etkili olabileceği ortaya konmuştur. Ancak bu durum ülkemizde henüz uygulanmaya geçilmiş bir tedavi yöntemi değildir.

  Ankara ani işitme kaybı tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin’den randevu alabilirsiniz.