Baş Dönmesi Tedavisi Ankara

  Baş dönmesi Ankara; birçok insanın sıklıkla yaşadığı, kimi durumda yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkileyen, her yaş grubunda görülmekle birlikte orta ve ileri yaşlarda daha çok karşılaşılan bir şikayettir. Bu şikayetin sebepleri değişkenlik gösterebilir ve kristal oynaması, Meniere hastalığı, vestibüler migren gibi farklı hastalıklardan kaynaklı olabilir. Baş dönmesi ile kişi, kendisinin veya çevresindekilerin dönüyormuş hissine kapılır, mekan algısının bozulabilir. Sersemlik ve sallanma gibi belirtiler bu şikayete eşlik edebilir. Çoğunlukla ani olarak gerçekleşen baş dönmesi gün boyu birçok kez kendini gösterebilir. Baş dönmesi Ankara hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için yazının devamını okuyabilir ve Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin ile iletişime geçebilirsiniz.

  Baş Dönmesi ve Kristal Oynaması Ankara

  Kristal Oynaması Nedir, Neden Oluşur?

  Günlük yaşamda, halk arasında “kristaller” olarak bilinen yapılar aslında otolitlerdir. Otolitler, yerçekimine karşı dengemizi sağlayan iç kulak kısmında bulunurlar ve urikül olarak adlandırılırlar. Utrikül ve yarım daire kanalları birbirlerine bağlanmış haldedir. Ani hareket, başa gelen bir travma durumunda uzun süreli doğru geçiş gösterirler. Bu kanallar sağ tarafta 3, sol tarafta 3 tane olmak üzere, birbirleriyle dik açı oluşturacak şekilde konumlanmışlardır. Bu kanallardan her biri hangi parçasına geçiş gösterdi ise o bölgeye özgün belirti verir.

  Kulak kristallerinin oynamasına bağlı olan baş dönmeleri baş hareketleri ile tetiklenir. Baş hareketsiz iken kanalın içinde sabit duran kristaller, baş hareketlendiğinde yer değiştirir. Bu yer değişikliği ile kristallerin içinde bulunduğu sıvı hareket eder. Böylelikle denge hücreleri uyarılır ve baş dönmesi gelişir. Baş dönmesi o anda veya birkaç saniye sonrasında başlar ve genelde 15-60 saniye sürer. Bazı durumlarda daha şiddetli gerçekleşir ve bulantı, kusma gibi bazı şikayetler baş dönmesine eşlik edebilir. Genellikle hastalarda sersemlik hissi uyandırır. Hasta hareketsizken rahattır fakat hareket ettiğinde baş dönmesi kendini yeniden gösterir. Kişi çoğunlukla yatakta sağa sola dönerken veya yataktan kalkarken bu durumla karşılaşır. Kural olarak işitme etkilenmemiştir. Bazı durumlarda tesadüfi bir baş hareketi ile kristaller olması gerektiği yere (utriküle) geri dönebilir. Bu durumda hastalık kendiliğinden iyileşmiş olur.

  Kristal Oynaması Tanısı Nasıl Konur?

  Kanalların, göz hareketine yansıması da değişkenlik gösterir. Her kanalın her bir parçası farklı göz hareketi ile kendisini gösterir. Böylelikle aslında adı “otolit” olan kristallerin nerede olduğunu rahatlıkla değerlendirebiliriz. Yatak istirahatleri gibi aslında olağan sayılabilecek birçok neden ile bu yapılar birbirlerinden kopabilir ve serbestleşir.

  Hareket halindeyken dengemizi sağlayan kanallara bu amaçla temel olarak 3 farklı test uygulanır. Bunlar Dix-Halpike testi, Roll Testi ve Deep Head Hanging Testidir. Dix Halpike testi ile özellikle posterior kanallar, Roll testi ile lateral kanallar ve Deep Head Hanging testi ile de Anterior kanallar uyarılır. Bu uygulamalar sayesinde oluşan göz hareketleri bize doğrudan hastalığın nerede olduğunu gösterir. Bahsedilen kanalların boyu 1 cm den küçüktür. Yani bu testlerle milimetrik alanda ayırıcı tanının oluşması sağlar.

  Kristal Oynaması Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Kristal oynamasının tedavisinde, kristal tutulan kanalın hangi parçasında ise uzman ve deneyimli bir doktor tarafından baş hareketi yaptırılarak kristallerin olması gerektiği yere taşınması sağlanır. Yani kristal oynamasının tedavisi temel olarak manevralar ile gerçekleştirilir. Bu manevralar çok özel açısal hareketlere sahiptir.  Aynı kanalın farklı lokasyonu farklı manevra gerektirir. Bu yüzden etkilenen kanal bölgesinin saptanması için öncelikle VNG testinin dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Göz hareketlerini çok iyi değerlendirebiliyor olmak da önemli olan bir diğer faktördür. Ayrıca manevraların tam tarif edildiği gibi yapılmadığında hastalığın koşullarını ve tedavi sürecini zorlaştırır. Ezbere yapılan manevralar çok sakıncalı olduğu için bu tedavi özellikle uzman bir doktor gerektirir. Bazı ilaçlar bu süreçte hasta için faydalı olabilir.

  Kristal Oynaması Kimlerde Görülür?

  Kristal oynaması diğer bir adıyla pozisyonel baş dönmesinde, yaş ilerledikçe kristalleri birbirine bağlı tutan bağlar gevşediği için orta ve ileri yaşlarda görülür. Çocukluk döneminde nadiren karşılaşılır. Çocukluk döneminde yaşanan baş dönmeleri benzer belirtiler veren başka bir hastalık sebebiyle olabilir, bu nedenle karıştırılmamalıdır.

  Tedavi Sonrası Kristal Oynaması Tekrarlanır Mı?

  Kristal oynaması genellikle tekrarlamaz ancak ilerleyen yaşlarda bağların gevşemesinden dolayı hastalık tekrarlayabilir. İyileştirici manevra sonrasında hasta birkaç gün sersemlik hissedebilir. Bu süreçte hastanın iyileşmesi için bazı ilaçlardan yararlanılabilir. Manevra sonrasında birçok doktor tarafından hastanın hareketlerini kısıtlaması tavsiye edilirken bu kısıtlamaların hastaya kazanç sağlamadığı belirtilebilir. Tedavi sonrasında yalnızca bir veya iki gün ani hareketlerden kaçınılması yeterlidir.

  Baş Dönmesi ve Meniere Hastalığı

  Meniere Hastalığı Nedir?

  Meniere hastalığı sebebi belli olmayan, daha ziyade genetik nedenlere bağlı geliştiği düşünülen, iç kulak sıvı basıncının artması ile karakterli bir hastalıktır. Bir nevi iç kulak tansiyonu olarak da adlandırılabilen Meniere hastalığı; öncelikle şiddetli baş dönmesi, buna eşlik eden bulantı kusma, işitme kaybı, kulakta basınç hissi ve kulak çınlaması ile karakterlidir. Krizler genelde bir saat veya daha uzun sürer, kriz sıklığı başlangıçta senede bir iki kez iken zaman içinde haftada birkaç kez sıklığına erişir. Sebebi bilinmediği için risk grubu öngörülememekle birlikte genellikle orta yaşta meydana gelir. Genetik faktörlerden dolayı geliştiği yönünde çalışmalar devam etmektedir. Meniere hastalığının farklı aşamaları işin kendine özgü tedavi biçimleri vardır.

  Meniere Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

  • İlaç tedavisi: Meniere hastalarının büyük çoğunluğu ilaç tedavisinden yarar görür. Krizler ilaçlar yardımı ile kontrol altına alınır.
  • Kulak içine kortizon enjeksiyonu: İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda ikinci seviye işlemler uygulanır. Kulak içine kortizon enjeksiyonu ikinci aşama tedavidir. Kulak zarını aşarak enjekte edilen kortizonun orta kulak iç kulak arasında bulunan pencere aracılığı ile iç kulağa süzülmesi amaçlanır.
  • Endolenfatik kese içine kortizon enjeksiyonu:  Kulak içine kortizon enjeksiyonun etkili olmadığı durumlarda 3 aşamada Meniere hastalığında etkili olan iç kulak sıvı basıncını azaltabilmek adına iç kulak sıvısını dengeleyen endolenfatik kese olarak adlandırılan yapının için kortizon enjeksiyonu yapılır. Bu tedavi yöntemi halen dünyada sayılı merkezde uygulanmaktadır. 2007 yılında Japon araştırmacılar  tarafından önerilmiş olan bu tedavi yöntemi Türkiyede de çok az sayıda merkezde uygulanmaktadır.
  • Kulak içine gentamisin enjeksiyonu:  Dördüncü aşamada kulak içine Gentamisin enjekte edilir. Baş dönmesi krizlerinin etki altına alınmasında % 90 üzeri başarı oranlarına sahiptir. İşlem kulak içine kortizon enjeksiyonuna benzer. İçeriye verilen Gentamisin iç kulak sıvısı üreten hücreleri etkisizi bırakırken işitmeyi de olumsuz etkileme ihtimali vardır. Bu oran düşüktür. Enjeksiyon sonrasında değişik şiddette geçici dengesizlik olur.
  • Denge siniri kesilmesi: Son aşama tedavidir. Beyin sapına giden denge sinirlerinin kesilmesidir. Başarı oranı gentamisin etkisinden biraz daha yüksektir.

  Baş Dönmesi ve Vestibüler Migren

  Günümüzde baş dönmesi sıralamasında Vestibüler Migren ikinci sırada yer almaktadır ve en sık kendiliğinden oluşan baş dönmesi nedenidir. Günümüzde migren hastalarının yaşadığı baş dönme sıklığının %70’lere çıktığı bilinmektedir. Erişkinlerde yaşam boyu migren geçirme sıklığı yaklaşık % 15 kadardır. Yaşam boyu baş dönmesi sıklığının da % 7 lerde olduğu dikkate alınır ise genel nüfusun % 3 den fazlasında birlikte görülme şansı vardır. Her yaşta görülebilen vestibüler migren ile kadınlarda daha sık karşılaşılır. Hastalarda genellikle migren şikayetleri daha önceden de vardır. Bu şikayetlerden biri kendiliğinden ortaya çıkan baş dönmesi ataklarıdır ve bu atakların süreleri değişkenlik gösterir.

  Tedavide migreni tetikleyicilerden kaçınılması, düzenli uyku ve egzersiz tavsiye edilir. Vestibüler migrenli hastalarda baş dönmesi krizlerini önlemek için standart migren ilaçlarından yararlanılır. Migren ile birlikte kendini gösteren ve iç kulaktan kaynaklanan baş dönmesine sebep olan diğer hastalıklar araştırılabilir.

  Baş Dönmesi Ankara Fiyatları

  Baş dönmesi her yaşta birçok kişide, farklı sebeplerden dolayı meydana gelebilen bir problemdir. Kristal kayması, Maniere hastalığı ve vestibüler migren bu sebeplerden bazılarıdır. Baş dönmesi kişinin hayat kalitesini düşürebilir. Bu yüzden sebebi araştırılmalı ve alanında uzman bir doktor tarafından kişiye uygun tedavi yöntemlerine başvurulmalıdır. Baş dönmesi Ankara fiyatları hakkında bilgi almak için bize ulaşabilir, Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin ile iletişime geçebilirsiniz.