Kulak Çınlaması Tedavisi Ankara

  Kulak çınlaması tedavisi Ankara; psikolojik ya da çevresel etkenlerden bağımsız bir şekilde, kulakta uğultu ya da vızıltı şeklinde hissedilen çınlama şikâyetinin giderilmesine yönelik yaklaşımlardır. Kulak çınlamasının zaman zaman yaşanması oldukça normaldir. Bu çınlamalar genellikle kısa sürer ve kendiliğinden geçer. Bununla birlikte süreklilik gösteren ve kişinin günlük yaşam kalitesini düşüren çınlama durumunun mutlaka detaylı olarak araştırılması gerekir. Çınlamanın kulağa bağlı çeşitli rahatsızlıklardan kaynaklanması durumunda, rahatsızlığı ortadan kaldırmak için kişinin ihtiyaçlarına uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi gerekir. Kulak çınlaması bazen nedeni bilinmeyen bir şekilde bazen de meniere ve kulak iltihaplarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ankara kulak çınlaması tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Osman Nuri Özgirgin ile iletişime geçebilirsiniz.

  Kulak Çınlaması Nedir?

  Kulak çınlaması; tek ya da çift taraflı olabilen, kişinin mevcut olmayan bir uğultu ya da sesi düzenli olarak duymasıdır. Tek başına bir rahatsızlık değil, genellikle bir semptom olarak kabul edilir. Özellikle ileri yaşlarda görülme olasılığı çok daha sıktır. Çocukluk döneminde daha nadir görülür. Bununla birlikte kısa süreli ve geçici kulak çınlaması, zaman zaman her yaştan bireyde olabilir.

  Kulak çınlaması bazı durumlarda uzun süre yüksek sese maruz kalma ya da travma sonrası oluşabilir. Bunlar genellikle geçicidir ve kişinin günlük yaşamını ciddi ölçüde etkilemez. Ancak tinnitus olarak da adlandırdığımız bu durum süreklilik gösterdiğinde altında yatan farklı rahatsızlıklardan şüphelenilebilir. Bu nedenle durumun doğru bir şekilde tanı alması ve doğru tedavinin uygulanması, kişinin sağlığına kavuşabilmesi için oldukça önemlidir.

  Kulak Çınlaması Neye Benzer?

  Kulak çınlaması, her hastada farklı şekilde hissedilebilir. En yaygın olanı; tiz bir sesin duyulmasıdır. Motor gürültüsü, hışırtı sesi, uğultu, titreşim sesi şeklinde de algılanabilir. Şiddeti farklı derecelerde olabilir. Bazen ritmik, kalp atım sesi gibi de algılanabilir.

  Kulak Çınlaması Neden Olur?

  Çınlamanın olması kulaklarda bir sorun olduğunun göstergesidir. İşitme sistemi dikkate alındığında kulak zarından başlayan kemikçiklerle iletilen iç kulakta algılanan işitme sinirleri ile taşınan beyinde algılanan bir süreç gözden geçirilmelidir. Bu süreci etkileyen bilindik faktörler şiddetli gürültünün yarattığı hasar, tanımlanmış iç kulak hastalıkları (Meniere gibi), kulak enfeksiyonları, damarsal problemler, hormonal değişimler, tiroid hastalıkları, beyin tümörleri olabilir. Ancak büyük çoğunluk olguda neden saptanamaz. Damarsal nedenlere bağlı olanlarda çınlama nabız atışı şeklinde hissedilir. Kulak çınlamasının en yaygın nedenleri:

  • İltihaplar
  • Şiddetli sesten koruyan Kulak tıkaçlarının hatalı kullanımı
  • Kulak zarı delinmesi
  • Bazı meslekler (Gürültülü ortamlar)
  • Beyin tümörleri
  • Kulak kemiğindeki değişimler
  • Hormonal değişimler
  • Meniere hastalığı
  • Kalp-damar rahatsızlıkları
  • Kansızlık
  • Travmalar olarak sıralanabilir.

  Kulak çınlaması işitme organında hissedilmesine rağmen sıklıkla bunun beyne giden işitme yollarında ve hücresel düzeyde olduğuna inanılır. Veya kulakta başlayan ancak uzun süren kulak çınlamalarının beyinde iz bıraktığı ve algının artık oradan devam ettiği gerçeği söz konusudur. Kulak çınlamasının çok acı veren bir hastalık iyileşmesine rağmen ağrı algısının devam etmesi olgusu ile benzeştiği doğrudur. Aynı zamanda iç kulak ile beyin arasındaki sinirsel ağ içerisindeki anormal etkileşimler de kulak çınlamasına neden olabilmektedir.

  Kulak Çınlaması Tanısı Nasıl Konulur?

  Kulak çınlaması, şiddetine göre hastaları ciddi derecede rahatsız edebilir. Genellikle, gün içerisinde çevredeki fon sesleri çınlamayı baskılar. Bu nedenle çınlama geçici aralıklarla hiç hissedilmez olabilir. Ancak sessiz ortamlarda artarak kişinin konsantrasyonunu bozabilir. Bazı hastalarda ise çevredeki fon gürültüsü bile çınlamayı bastıramaz ve rahatsızlık hissi gün boyu devam edebilir.

  Hastalığın tanısında ilk aşama altta yatan nedenlerin belirlenmesidir. Bunun için öncelikle detaylı odyometrik muayene yapılır. Bununla birlikte MR ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinden de destek alınmalıdır. Bir yandan da kolesterol, kan şekeri ve çinko gibi değerlerin durumuna bakılır ve hastada çınlamaya neden olabilecek, farklı rahatsızlıkların olup olmadığı saptanmaya çalışılır.

  Kulak Çınlaması Nasıl Tedavi Edilir?

  Kulak çınlamasının tedavisinde tek ve standart bir yöntemden söz etmek mümkün değildir. Altta yatan nedenlere ve kişinin ihtiyaçlarına göre farklı yöntemlerle tedavi süreci başlatılabilir:

  • İşitme kaybı da görülen hastalarda en etkili yöntemlerden biri işitme cihazının yarattığı akustik geri beslemeden yararlanmaktır.
  • Kolay olmayan ancak en etkili yöntem kişinin psikolojik olarak kulak çınlamasını duymazdan gelmesidir. Bu algının beynin kullanılmayan sessiz alanına itilmesi gibi tarif edilebilir. Yok sayma süreci medikal anlamda destek gerektirebilir.
  • Kulak çınlaması baskılayan cihazlar oldukça yaygın kullanılmaktadır. Özellikle kulak çınlaması frekansında ses üreten ve o frekanstaki algıları baskılayan işitme cihazı görünümünde olan cihazların kullanımı günümüzde en etkili tedavi yöntemidir.
  • Akustik stimulasyon hastaların evde uygulayabileceği en etkili yöntemlerdendir. Bu bağlamda önerilen doğadan kaydedilen seslerin dinlenmesidir. Buna yönelik programlar hastalara verilmektedir.
  • İleri derecede işitme kaybı olan hastalarda kulak çınlamasının kontrol altına alınabilmesi için en etkili yöntem kohlear implant (biyonik kulak) uygulamasıdır.
  • Çok ender durumlarda anksiyete giderici ilaçlar önerilebilir ancak bunların bağımlılık yaptıkları unutulmamalıdır. Antikonvulzan ilaçlar daha etkilidir.

  Ankara Kulak Çınlaması Tedavisi

  Kulak çınlaması, kişinin günlük yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebilen ve sürekli olduğunda dikkati ve psikolojik sağlığı olumsuz etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Bazı durumlarda da önemli rahatsızlıkların habercisidir. Bu nedenle hafife alınmadan, mutlaka değerlendirilmeli ve altında yatan nedenler doğru teşhis edilmelidir. Bazı durumlarda ise altta yatan nedenleri bilmek mümkün değildir. İdiyopatik kulak çınlaması dediğimiz bu durumda ve diğer olgularda, doktorun uzmanlığı ve alandaki güncel yaklaşımları takip etmesi oldukça önemlidir. Ankara kulak çınlaması ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz kliniğimizi arayabilir ve randevu alabilirsiniz.